STRONA GŁÓWNA  
   
      
   
AKTUALNA OFERTA
ZAPOWIEDZI

LOTNICTWO
POJAZDY
OKRĘTY
 
   
   
   
ARTYKU?Y MODELARSKIE
LITERATURA
 
   
   KONTAKT  
   

powrót>>

PANZERKAMPFGRUPPE STRACHWITZ

Michael H. Pruett 

128 stron, 2 mapy, 2 schematy organizacyjne, 8 profili kolorowych, 148 zdj?? w tym wiele publikowanych po raz pierwszy. Polska edycja ksi??ki wydanej w roku 2008 w Kanadzie przez J.J.FEDOROWICZ PUBLISHING. Twarda oprawa. Wymiary: 215 x 310 mm.

Nawet znawcy zagadnie? walk na froncie wschodnim w okresie II Wojny ?wiatowej nie s?yszeli o trzech operacjach zwanych Unternehmen Strachwitz. Cz?sto jedyna fragmentaryczna informacja to relacja zamieszczona w ksi??ce Otto Cariusa pt. Tygrysy w b?ocie. Niniejsza publikacja , jako pierwsza przedstawia szczegó?y trzech operacji przeprowadzonych pod dowództwem ekscentrycznego Pancernego Barona Strauchwitza. Cz?sto dzia?a? on wbrew wielu przyj?tym w walkach regu?om i zasadom sztuki bojowej i odnosi? spektakularne sukcesy. 140 w wi?kszo?ci niepublikowanych dotychczas zdj?? pozwoli na bli?sze poznanie tych operacji . Kluczow? rol? w walkach nad Narw? w 1944r odegra?y 2./Schwere Panzer-Abteilung 502 z jej asem Hansem Otto Cariusem, oddzia?y Fuhrer-Begleit-Batalion, które by?y stra?? przyboczn? Hitlera w jego kwaterze g?ównej w Wilczym Sza?cu w K?trzynie oraz oddzia?y nale??ce do Panzer-Grenadier-Division Feldherrnhalle, które by?y zapomnian? elit? Hitlera. Ksi??ka ta niew?tpliwie pozwoli zainteresowanym zagadnieniami walk na froncie wschodnim wype?ni? kolejn? luk? w opisie historii tych walk.  
powrót>>